HDD | 哇爱网-分享网络的精彩
当前位置:哇爱 >HDD

HTC HDD

个性时尚 发表评论 4,974 次 2010年10月13日 17:43

               国外媒体再度曝光了HTC Touch HD Dual(HTC HDD)的概念设计图纸,或许这款概念手机的硬件配置更能获得消费者的青睐。据悉,HTC Touch HD Dual同样将搭载Windows Phone 7系统,但其硬件性能将达到目前智能手机产品中的顶级水平。HTC Touch HD Dual采用了传统的直板触摸屏幕设计,而116.5×64×10.5毫米的...